Skip Navigation

Select Language

Jak namontovat zapalovací svíčky

Bez zapalovacích svíček váš zážehový motor nenastartuje a nepoběží. Avšak aby motor běžel plynule, svíčky musí být v pravidelných intervalech udržovány (v návodu k obsluze najdete, jak často je to zapotřebí). Mezi varovná znamení, že je nutné vyměnit svíčky, patří ztížený start vozu, hrubý hluk volnoběhu, vadné zapalování motoru, snížený výkon motoru a zvýšená spotřeba paliva.

Pokud máte podezření, že je zapotřebí výměna zapalovacích svíček, čtěte dál a dozvíte se, jak na to.

Tipy a triky ohledně montáže zapalovacích svíček

Než se dáme do práce, nabízíme pár tipů a triků, které vám pomohou při montáži zapalovacích svíček.

 • Vždy pracujte pouze na jedné svíčce – demontujte ji, zkontrolujte, vyčistěte a (pokud ji lze zachránit) upravte vzdálenost elektrod. Poté ji vyměňte a pokračujte na další svíčku, postupně válec od válce. Tím zachováte správné pořadí zapalování a zajistíte, že svíčky budou připevněny ke správnému vedení.
 • K tomuto úkolu vždy používejte správné nástroje a techniky. Na videu uvidíte tyto techniky v akci.
 • Dobré zapalovací svíčky využívají palivo efektivním způsobem. To znamená, že když se opotřebí, vyberou si svou daň na výkonu motoru a spotřebě paliva. Pokud zaznamenáte zvýšenou spotřebu paliva, je na místě předčasná výměna zapalovacích svíček.

Nástroje potřebné k montáži zapalovacích svíček

Než začnete pracovat, přichystejte si nástroje a díly potřebné k tomuto úkonu:

 • Nástrčkový klíč na svíčky
 • Momentový klíč
 • Ráčna
 • Nástavec nástrčkového klíče
 • Měřič vzdálenosti elektrod svíčky
 • Kompatibilní zapalovací svíčky
 • Kleště s dlouhými úzkými čelistmi
 • Kusy hadru
 • Nástroj k vytažení kabelu zapalovací svíčky
 • Krátký kus ohebné hadice
 • Dielektrické mazivo

Také může být zapotřebí:

 • Mazivo proti zadření
 • Kabely zapalovacích svíček

Jak demontovat zapalovací svíčky

1. Najděte zapalovací svíčky ve vašem voze

Pokud si nejste jisti, kde se zapalovací svíčky nachází, řiďte se návodem k obsluze vašeho vozu. V návodu k obsluze vašeho vozu také najdete, kolik zapalovacích svíček vůz používá, správnou vzdálenost jejich elektrod a který nástrčkový klíč je správný k jejich demontáži.

Doporučujeme najednou pracovat pouze na jedné svíčce a poté postupovat k další válec po válci. Tím zajistíte, že kabely jsou vždy připojeny na správném místě, pokud je vyměňujete, protože svíčky zapalují v daném pořadí a záměna kabelů by měla za následek hrubý chod motoru a hrozilo by možné poškození motoru. V tuto chvíli je také dobré zkontrolovat, zda kabely nejsou poškozené či popraskané. Pokud současně demontujete více než jeden kabel, očíslujte si je, abyste je pak namontovali na správné místo.

2. Před demontáží zapalovacích svíček nechejte motor vychladnout.

Počkejte, dokud motor nebude dostatečně chladný, než se pokusíte o demontáž zapalovacích svíček. Poté okolí zapalovacích svíček očistěte starým štětcem nebo stlačeným vzduchem. Tím zabráníte průniku nečistot skrz otvor svíčky do motoru.

3. Demontujte první zapalovací svíčku

Spark plug socket

Opatrně demontujte konektor kabelu nebo kryt kabelu tak, že je uchopíte do nejblíže spodní části, a pomalu jej vytáhněte. Je důležité za něj neškubat, protože byste tak mohli poškodit nejen zapalovací svíčku.

Použijte nástrčkový klíč s prodlužovacím nástavcem a ráčnou a zapalovací svíčku opatrně a pomalu demontujte.

4. Změřte vzdálenost elektrod zapalovací svíčky

Zkontrolujte, zda je mezi elektrodou a špičkou správná vzdálenost. Nesprávná vzdálenost může mít za následek vadné zapalování motoru, tím se může zvýšit spotřeba paliva, emise a může tak dojít k poškození lambda sond a katalyzátoru.

Přestože je většina zapalovacích svíček předem nastavena dle specifického modelového čísla a aplikace zapalovací svíčky, je dobré vzdálenost elektrod překontrolovat podle návodu k obsluze vašeho vozu.

spark plug measurement

5. Zkontrolujte opotřebení zapalovacích svíček

Podle starých zapalovacích svíček poznáte celkový stav systému zapalování. Takže si je prohlédněte a porovnejte poznatky s klíčem k odstraňování závady zapalovacích svíček od společnosti Champion.

6. Očistěte prostor okolo závitů

Nyní je ideální příležitost vyčistit závity zapalovacích svíček a otvory a ujistit se, že šroubovací koncovky (pokud jsou přítomny) jsou utažené.

Jak namontovat zapalovací svíčky

1. Použijte správné náhradní zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky nejsou zaměnitelné, protože jejich rozměry, tvar a fungování se liší. Takže zapalovací svíčky vždy vybírejte podle návodu k obsluze vašeho vozu.

2. Nové zapalovací svíčky namazejte

Vnitřní stranu nových zapalovacích svíček namazejte dielektrickým mazivem, abyste zabránili elektrickému šumu a interferencím. Dávejte pozor, aby se žádné mazivo nedostalo na středovou nebo boční elektrodu.

3. Nasaďte nové svíčky

Svíčku opatrně usaďte, tedy rukou začněte šroubovat zapalovací svíčku do motoru, ve směru hodinových ručiček a o dvě plné otáčky. Zajistíte tak, že svíčka směřuje rovně, aniž by došlo k poškození závitů na svíčce nebo motoru.
Dále šroubujte pomocí speciálního nástrčkového klíče na svíčky doporučeným momentem (viz návod k obsluze). Pokud na závity svíček použijete mazivo proti zadření, snižte doporučený moment o 10 %.

Pokud zapalovací svíčky nedotáhnete, zapalovací svíčky budou nedostatečně přenášet teplo a to bude mít za následek zvýšenou teplotu ve spalovacích komorách, předčasné zapalování a zážeh. 

A pokud zapalovací svíčky utáhnete nadměrně, dojde k zátěži kovu v zapalovacích svíčkách a k narušení vnitřních plynových těsnění. Zapalovací svíčky také budou nedostatečně přenášet teplo a to bude mít za následek zvýšenou teplotu ve spalovacích komorách, předčasné zapalování a zážeh.

Spark plug socket

4. Zapojte zpět kabely, konektory a kryty

Ke každé svíčce zapojte zpět kabel, zkontrolujte, zda jsou zapojeny na správném místě.

5. Zkontrolujte si svojí práci

Nakonec nastartujte motor a zkontrolujte, zda vše funguje správně.

Pokud se chcete o žhavicích svíčkách a jejich správné montáži dozvědět více, podívejte se na video: 

 

Pouze pro informační účely. Neneseme odpovědnost za případné škody vyplývající z vašeho spolehnutí se na tento obsah.

nabíjení...