Skip Navigation

Select Language

záruční

podmínky


 

Warranties_3
Garage Gurus On-Call icon

Věnujte prosím čas prostudování záručních podmínek pro naše různé kategorie dílů. Informace jsou snadno dostupné prostřednictvím záložek níže, které popisují různé záruční podmínky pro brzdění, motor a těsnění, tlumiče a vzpěry a komponenty řízení a zavěšení. Tyto informace jsou důležité, protože nastiňují případy a scénáře, kdy je záruka neplatná, jako je nesprávná instalace, špatné skladování, montáž neodborníkem nebo nesprávné použití..

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unieBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

BRZDOVÉ PRODUKTY - FERODO, JURID, CHAMPION, NECTO, BERAL, WAGNER QS.


Délka záruky
- Platí pro regiony *1; *2;

Kategorie produktu       Značka (značky) Délka záruky 
Osobní automobily, lehká užitková vozidla a těžká užitková vozidla*
Brzdové díly (brzdové destičky, brzdové bubny, brzdové čelisti, brzdová obložení, hydraulické komponenty, Brzdové kotouče) Ferodo, Jurid, Champion, Necto, Beral, Wagner QS  2 roky

 

Délka záruky - Platí pro regiony *3; 4* *5; *6; *7;*8

Kategorie produktu       Značka (značky)Délka záruky  
Osobní automobily, lehká užitková vozidla a těžká užitková vozidla*
Brzdové díly (brzdové destičky, brzdové bubny, brzdové čelisti, brzdová obložení, hydraulické komponenty, Brzdové kotouče) Ferodo, Jurid, Champion, Necto, Beral, Wagner QS  1 rok

 

(*) >7,5 tuny se považuje za těžké užitkové vozidlo

Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.

Naši guruové hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unieBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

ZKUŠENOSTI S MOTORY (AE, Glyco, Goetze, Nural, Payen, FP Diesel)

VYLOUČENY ZE ZÁRUKY (SPECIFICKÉ DÍLY MOTORU):

 • Jakákoli následná závada způsobená součástmi motoru DRiV, která je důsledkem selhání závady součástky nebo problému nesouvisejícího s díly motoru DRiV, např. vynechávání zapalování, poškozené vstřikovače, závada EGR, závada turbodmychadla, závada lambda nebo teplotních čidel, nedodržení doporučených servisních intervalů, vzduch netěsnosti v důsledku nesprávné montáže atd.
 • Používání zakázaných produktů ve výfukovém a emisním systému.
 • Používání neschválených paliv, chladicí kapalina, oleje do vany nebo aditiv ve vozidle.
 • Terénní a těžké aplikace (>7,5 tuny považované za těžké užitkové vozidlo), pokud nejsou výslovně uvedeny v oficiálně zveřejněném katalogu výrobků DRiV.
 • Na výrobky Goetze, Glyco, AE a Payen, pokud jsou použity v aplikacích Off-Highway a Heavy-Duty, se záruka nevztahuje, pokud to není výslovně uvedeno v našem oficiálním katalogu DRiV.
 • Na výrobky FP Diesel používané v aplikacích pro dálniční a nákladní vozidla se vztahuje záruka.

 

Délka záruky - Platí pro regiony *1 ; *2

 Kategorie produktu  Značka (značky) Délka záruky
 Standardní osobní automobily
Profesionální a komerční použití
 Součásti motoru  AE, Glyco, Goetze, Nural, Payen, FP Diesel   2 roky

 

Délka záruky - Platí pro regiony *3; *4; *5; *6; *7*8

Kategorie produktu  Značka (značky) Warranty period
 Standardní osobní automobily
Profesionální a komerční použití
 Součásti motoru  AE, Glyco, Goetze, Nural, Payen, FP Diesel   1 rok

 

Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.

Naši guruové hovoří nizozemsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

 

 

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unieBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

MONROE

VYLOUČENY ZE ZÁRUKY (SPECIFICKÉ PRO TYTO KATEGORIE VÝROBKŮ MONROE):

 • Reklamace v případech, kdy byly použity nebo znovu použity poškozené montážní díly, jako jsou pryžové štíty proti nečistotám, poškozené dorazy atd.
 • Monroe Ride-Levellers s odřením vzduchového pouzdra způsobeným nesprávnou montáží.
 • Záruka platí pouze v případě, že je původní faktura za díl poskytnuta prodejci a majitel vozidla je původním kupujícím.
 • Tlumiče musí být uloženy ve vodorovné poloze.
 • Náklady na demontáž a instalaci nejsou zahrnuty v záruce.

DODATEČNÉ OMEZENÍ ZÁRUKY NA 5 LET (V příslušných regionech)

 • Tlumiče nejsou instalovány v souladu s doporučeními společnosti Monroe:

o    Vždy je nutné vyměnit oba tlumiče jedné řady (Original, OESpectrum) na stejné nápravě současně (kromě Monroe Intelligent Suspension RideSense).

o    V příslušných případech musí být v době montáže vyměněny také ochranné sady (PK) a montážní sady (MK). Nároky vůči tlumičům Monroe instalovaným se starou nebo dříve poškozenou ochrannou sadou (PK) a montážní sadou (MK) jsou vyloučeny.

 • Ochranné sady (PK) a montážní sady (MK), které nejsou instalovány v souladu s doporučeními společnosti Monroe:

o    Tlumiče, které nebyly vyměněny v době montáže. Reklamace ochranných sad Monroe (PK) a montážních sad Monroe (MK) instalovaných se starými nebo dříve poškozenými tlumiči a vzpěrami jsou vyloučeny.

 

Délka záruky - Platí pro regiony *1; *2; *8

Kategorie produktuZnačka (značky)  SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla 
Tlumiče a vzpěry, pružiny, řízení a odpružení MonroeMONROE INTELLIGENT SUSPENSION RIDESENSE;
MONROE OESPECTRUM;
MONROE ORIGINAL;
MONROE ADVENTURE;
MONROE VAN-MAGNUM;
MONROE GAS MAGNUM;
MONROE SPRINGS;
MONROE MOUNTING KITS;
MONROE PROTECTION KITS
5 let
MONROE Reflex3 roky
MONROE MAGNUM;
MONROE MAX-LIFT;
MONROE SUSPENSION PARTS
2 roky


Délka záruky
- Platí pro regiony *7;

Kategorie produktu
Značka (značky)
SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla 
Tlumiče a vzpěry, pružiny, řízení a odpružení MonroeMONROE INTELLIGENT SUSPENSION RIDESENSE;
MONROE OESPECTRUM;
MONROE REFLEX;
MONROE ORIGINAL;
MONROE ADVENTURE;
MONROE VAN-MAGNUM;
MONROE GAS MAGNUM
3 roky
MONROE MAX-LIFT;
MONROE MOUNTING KIT;
MONROE PROTECTION KIT;
MONROE SPRINGS;
MONROE SUSPENSION PARTS
2 roky
MONROE MAGNUM1 rok nebo 50 000 km


Délka záruky
- Platí pro regiony *3; *4;*5; *6;

Kategorie produktu
Značka (značky)SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla
Tlumiče a vzpěry, pružiny, řízení a odpruženíMonroeMONROE INTELLIGENT SUSPENSION RIDESENSE;
MONROE OESPECTRUM;
MONROE ORIGINAL;
MONROE ADVENTURE;
MONROE VAN-MAGNUM;
MONROE GAS MAGNUM;
MONROE SPRINGS;
MONROE REFLEX;
MONROE MAGNUM;
MONROE MAX-LIFT;
MONROE MOUNTING KIT;
MONROE PROTECTION KIT;
MONROE SPRINGS;
MONROE SUSPENSION PARTS
1 rokKdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.

Naši guruové hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

 

ROADMATIC

VYLOUČENY ZE ZÁRUKY:

 • Reklamace v případech, kdy byly použity nebo znovu použity poškozené montážní díly, jako jsou pryžové štíty proti nečistotám, poškozené dorazy atd.
 • Záruka platí pouze v případě, že je původní faktura za díl poskytnuta prodejci a majitel vozidla je původním kupujícím.
 • Tlumiče musí být uloženy ve vodorovné poloze.
 • Náklady na demontáž a instalaci nejsou zahrnuty v záruce.
   

Délka záruky - Platí pro regiony *1; *2; *7; *8

Kategorie produktuZnačka (značky)SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla
Tlumiče a vzpěryRoadMaticRoadMatic2 roky


Délka záruky - Platí pro regiony *3; *4;*5; *6

Kategorie produktuZnačka (značky)SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla
Tlumiče a vzpěryRoadMaticRoadMatic1 rok


Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.
Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.
Naši guruové hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

 

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unieBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

ŘÍZENÍ A ODPRUŽENÍ MOOG
 

VYLOUČENY ZE ZÁRUKY (SPECIFICKÉ PRO DÍLY ŘÍZENÍ A ZAVĚŠENÍ):

 • Případ, který nastane, pokud díly nejsou uloženy ve vodorovné

 

Délka záruky - Platí pro regiony *1; *2;

 Kategorie produktu  Značka (značky)    Délka záruky
 Osobní a lehká užitková vozidla Těžká užitková vozidla*  
 Díly řízení a zavěšení  MOOG 3 roky 2 roky*

 

Délka záruky - Platí pro region *4

Kategorie produktu Značka (značky)   Délka záruky
 Osobní a lehká užitková vozidla Těžká užitková vozidla*  
 Díly řízení a zavěšení  MOOG 3 roky 1 rok*

 

Délka záruky - Platí pro regiony *3; *5; *6; *7;*8

Kategorie produktu  Značka (značky)    Délka záruky
 Osobní a lehká užitková vozidla Těžká užitková vozidla*  
 Díly řízení a zavěšení   MOOG 1 rok 1 rok*

 

(*) >7,5 tuny se považuje za těžké užitkové vozidlo

Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.

Naši guruové hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

 

 

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE
 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Funkčnost filtru pevných částic, filtru benzínových částic, selektivní katalytické redukce nebo katalyzátoru, pokud je viditelné poškození krytu kvůli nárazu do vnějších překážek.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

WALKER

VYLOUČENO ZE ZÁRUKY (SPECIFICKÉ PRO VÝROBKY PRO ŘÍZENÍ EMISÍ):

 • Reklamace, kdy byly (znovu) použity poškozené montážní díly, jako jsou gumové štíty proti nečistotám, poškozené dorazy pružiny atd.
 • Poškození způsobená nesprávnou montáží.
 • Záruka bude platit pouze, pokud bude prodejci předložena originální faktura za díl.
 • Filtr pevných částic, který pro svou správnou funkci vyžaduje aditivum, a vůz je používán bez doplnění aditiva.
 • Nadměrná koroze způsobená vystavením abnormálním podmínkám nebo nesprávným skladováním.
 • Použití těsnicí pasty před katalyzátorem, filtrem pevných částic, selektivní katalytickou redukcí nebo filtrem benzínových částic.
 • Nadměrné používání těsnicí pasty způsobující chrastění v tlumiči výfuku.
 • Netypický jízdní cyklus způsobující zanesení filtru pevných částic nebo další usazeniny uvnitř výfukových dílů.
 • Reklamace způsobené jinými součástmi vozu, které nejsou doporučeny výrobcem vozu.
 • Náklady na demontáž a montáž nejsou zahrnuty v záruce.
 • Funkčnost filtru pevných částic, filtru benzínových částic, selektivní katalytické redukce nebo katalyzátoru, pokud je viditelné poškození krytu kvůli nárazu do vnějších překážek.
   

DALŠÍ OMEZENÍ ZÁRUKY NA VÝFUKOVÝ SYSTÉM WALKER®

 • Výfuk není instalován v souladu s doporučeními společnosti Walker (dodržujte kontrolní seznam součástí balení DPF, montáž dle doporučení výrobce vozidla)
 • Hardwarové díly, které nebyly vyměněny zároveň v době montáže. Výfuk společnosti Walker instalovaný se starou nebo dříve poškozenou montážní sadou je vyloučen.
 • Díl namontovaný do výfukového systému namontovaného s nehomologovanými výfukovými díly před nebo za reklamovaným dílem.
 • Použití dílů ve vozidlech, pro která nebyly navrženy, jak je uvedeno v katalogu společnosti Walker nebo jeho pozdějších změnách. 
 • Závady způsobené poruchou součástek motoru nebo nesouvisející s výrobním procesem dílu Walker® (jako je selhání zapalování, poškozené vstřikovací trysky, porucha recirkulace výfukových plynů, porucha turbodmychadla, porucha lambda sondy nebo teplotních snímačů, úniky vzduchu v důsledku nesprávného postupu montáže atd.).

DÉLKA ZÁRUKY

DÉLKA ZÁRUKY - Platí pro region *1;*2;*3;*4;*5;*6;*7;*8

Kategorie výrobku Značka(-y)      Řada       Délka záruky
 Standardní osobní a lehké užitkové vozy vozidla
   
Filtr pevných částic, filtr benzinových částic, selektivní katalytická redukce, tlumiče výfuku, potrubí   
 Walker Walker 3 roky
Hardware Walker 2 roky

 

Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, tak se prosím neváhejte obrátit na naše telefonní centrum Garage Gurus On-Call. Naši hlavní technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Obraťte se na nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď během pracovní doby regionu EMEA.

Naši guruové hovoří nizozemsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou více jazyků. Vyzkoušejte si to:

 

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unieBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

BRZDOVÉ PRODUKTY - FERODO, JURID, CHAMPION, NECTO, BERAL, WAGNER QS.


Délka záruky
- Platí pro regiony *1; *2;

Kategorie produktu       Značka (značky) Délka záruky 
Osobní automobily, lehká užitková vozidla a těžká užitková vozidla*
Brzdové díly (brzdové destičky, brzdové bubny, brzdové čelisti, brzdová obložení, hydraulické komponenty, Brzdové kotouče) Ferodo, Jurid, Champion, Necto, Beral, Wagner QS  2 roky

 

Délka záruky - Platí pro regiony *3; 4* *5; *6; *7;*8

Kategorie produktu       Značka (značky)Délka záruky  
Osobní automobily, lehká užitková vozidla a těžká užitková vozidla*
Brzdové díly (brzdové destičky, brzdové bubny, brzdové čelisti, brzdová obložení, hydraulické komponenty, Brzdové kotouče) Ferodo, Jurid, Champion, Necto, Beral, Wagner QS  1 rok

 

(*) >7,5 tuny se považuje za těžké užitkové vozidlo

Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.

Naši guruové hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unieBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

ZKUŠENOSTI S MOTORY (AE, Glyco, Goetze, Nural, Payen, FP Diesel)

VYLOUČENY ZE ZÁRUKY (SPECIFICKÉ DÍLY MOTORU):

 • Jakákoli následná závada způsobená součástmi motoru DRiV, která je důsledkem selhání závady součástky nebo problému nesouvisejícího s díly motoru DRiV, např. vynechávání zapalování, poškozené vstřikovače, závada EGR, závada turbodmychadla, závada lambda nebo teplotních čidel, nedodržení doporučených servisních intervalů, vzduch netěsnosti v důsledku nesprávné montáže atd.
 • Používání zakázaných produktů ve výfukovém a emisním systému.
 • Používání neschválených paliv, chladicí kapalina, oleje do vany nebo aditiv ve vozidle.
 • Terénní a těžké aplikace (>7,5 tuny považované za těžké užitkové vozidlo), pokud nejsou výslovně uvedeny v oficiálně zveřejněném katalogu výrobků DRiV.
 • Na výrobky Goetze, Glyco, AE a Payen, pokud jsou použity v aplikacích Off-Highway a Heavy-Duty, se záruka nevztahuje, pokud to není výslovně uvedeno v našem oficiálním katalogu DRiV.
 • Na výrobky FP Diesel používané v aplikacích pro dálniční a nákladní vozidla se vztahuje záruka.

 

Délka záruky - Platí pro regiony *1 ; *2

 Kategorie produktu  Značka (značky) Délka záruky
 Standardní osobní automobily
Profesionální a komerční použití
 Součásti motoru  AE, Glyco, Goetze, Nural, Payen, FP Diesel   2 roky

 

Délka záruky - Platí pro regiony *3; *4; *5; *6; *7*8

Kategorie produktu  Značka (značky) Warranty period
 Standardní osobní automobily
Profesionální a komerční použití
 Součásti motoru  AE, Glyco, Goetze, Nural, Payen, FP Diesel   1 rok

 

Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.

Naši guruové hovoří nizozemsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

 

 

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unieBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

MONROE

VYLOUČENY ZE ZÁRUKY (SPECIFICKÉ PRO TYTO KATEGORIE VÝROBKŮ MONROE):

 • Reklamace v případech, kdy byly použity nebo znovu použity poškozené montážní díly, jako jsou pryžové štíty proti nečistotám, poškozené dorazy atd.
 • Monroe Ride-Levellers s odřením vzduchového pouzdra způsobeným nesprávnou montáží.
 • Záruka platí pouze v případě, že je původní faktura za díl poskytnuta prodejci a majitel vozidla je původním kupujícím.
 • Tlumiče musí být uloženy ve vodorovné poloze.
 • Náklady na demontáž a instalaci nejsou zahrnuty v záruce.

DODATEČNÉ OMEZENÍ ZÁRUKY NA 5 LET (V příslušných regionech)

 • Tlumiče nejsou instalovány v souladu s doporučeními společnosti Monroe:

o    Vždy je nutné vyměnit oba tlumiče jedné řady (Original, OESpectrum) na stejné nápravě současně (kromě Monroe Intelligent Suspension RideSense).

o    V příslušných případech musí být v době montáže vyměněny také ochranné sady (PK) a montážní sady (MK). Nároky vůči tlumičům Monroe instalovaným se starou nebo dříve poškozenou ochrannou sadou (PK) a montážní sadou (MK) jsou vyloučeny.

 • Ochranné sady (PK) a montážní sady (MK), které nejsou instalovány v souladu s doporučeními společnosti Monroe:

o    Tlumiče, které nebyly vyměněny v době montáže. Reklamace ochranných sad Monroe (PK) a montážních sad Monroe (MK) instalovaných se starými nebo dříve poškozenými tlumiči a vzpěrami jsou vyloučeny.

 

Délka záruky - Platí pro regiony *1; *2; *8

Kategorie produktuZnačka (značky)  SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla 
Tlumiče a vzpěry, pružiny, řízení a odpružení MonroeMONROE INTELLIGENT SUSPENSION RIDESENSE;
MONROE OESPECTRUM;
MONROE ORIGINAL;
MONROE ADVENTURE;
MONROE VAN-MAGNUM;
MONROE GAS MAGNUM;
MONROE SPRINGS;
MONROE MOUNTING KITS;
MONROE PROTECTION KITS
5 let
MONROE Reflex3 roky
MONROE MAGNUM;
MONROE MAX-LIFT;
MONROE SUSPENSION PARTS
2 roky


Délka záruky
- Platí pro regiony *7;

Kategorie produktu
Značka (značky)
SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla 
Tlumiče a vzpěry, pružiny, řízení a odpružení MonroeMONROE INTELLIGENT SUSPENSION RIDESENSE;
MONROE OESPECTRUM;
MONROE REFLEX;
MONROE ORIGINAL;
MONROE ADVENTURE;
MONROE VAN-MAGNUM;
MONROE GAS MAGNUM
3 roky
MONROE MAX-LIFT;
MONROE MOUNTING KIT;
MONROE PROTECTION KIT;
MONROE SPRINGS;
MONROE SUSPENSION PARTS
2 roky
MONROE MAGNUM1 rok nebo 50 000 km


Délka záruky
- Platí pro regiony *3; *4;*5; *6;

Kategorie produktu
Značka (značky)SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla
Tlumiče a vzpěry, pružiny, řízení a odpruženíMonroeMONROE INTELLIGENT SUSPENSION RIDESENSE;
MONROE OESPECTRUM;
MONROE ORIGINAL;
MONROE ADVENTURE;
MONROE VAN-MAGNUM;
MONROE GAS MAGNUM;
MONROE SPRINGS;
MONROE REFLEX;
MONROE MAGNUM;
MONROE MAX-LIFT;
MONROE MOUNTING KIT;
MONROE PROTECTION KIT;
MONROE SPRINGS;
MONROE SUSPENSION PARTS
1 rokKdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.

Naši guruové hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

 

ROADMATIC

VYLOUČENY ZE ZÁRUKY:

 • Reklamace v případech, kdy byly použity nebo znovu použity poškozené montážní díly, jako jsou pryžové štíty proti nečistotám, poškozené dorazy atd.
 • Záruka platí pouze v případě, že je původní faktura za díl poskytnuta prodejci a majitel vozidla je původním kupujícím.
 • Tlumiče musí být uloženy ve vodorovné poloze.
 • Náklady na demontáž a instalaci nejsou zahrnuty v záruce.
   

Délka záruky - Platí pro regiony *1; *2; *7; *8

Kategorie produktuZnačka (značky)SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla
Tlumiče a vzpěryRoadMaticRoadMatic2 roky


Délka záruky - Platí pro regiony *3; *4;*5; *6

Kategorie produktuZnačka (značky)SérieDélka záruky
Standardní osobní a lehká užitková vozidla
Tlumiče a vzpěryRoadMaticRoadMatic1 rok


Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.
Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.
Naši guruové hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

 

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unieBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

ŘÍZENÍ A ODPRUŽENÍ MOOG
 

VYLOUČENY ZE ZÁRUKY (SPECIFICKÉ PRO DÍLY ŘÍZENÍ A ZAVĚŠENÍ):

 • Případ, který nastane, pokud díly nejsou uloženy ve vodorovné

 

Délka záruky - Platí pro regiony *1; *2;

 Kategorie produktu  Značka (značky)    Délka záruky
 Osobní a lehká užitková vozidla Těžká užitková vozidla*  
 Díly řízení a zavěšení  MOOG 3 roky 2 roky*

 

Délka záruky - Platí pro region *4

Kategorie produktu Značka (značky)   Délka záruky
 Osobní a lehká užitková vozidla Těžká užitková vozidla*  
 Díly řízení a zavěšení  MOOG 3 roky 1 rok*

 

Délka záruky - Platí pro regiony *3; *5; *6; *7;*8

Kategorie produktu  Značka (značky)    Délka záruky
 Osobní a lehká užitková vozidla Těžká užitková vozidla*  
 Díly řízení a zavěšení   MOOG 1 rok 1 rok*

 

(*) >7,5 tuny se považuje za těžké užitkové vozidlo

Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, obraťte se na naše call centrum Garage Gurus. Naši mistři technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď v pracovní době EMEA.

Naši guruové hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou i další jazyky. Vyzkoušejte to:

 

 

OFICIÁLNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY TENNECO V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ A V AFRICE
 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento dokument je určen pouze pro usnadnění a referenci a není určen k definování, omezení nebo popisu rozsahu nebo záměru jakýchkoli platných zákonných ustanovení nebo ustanovení jakýchkoli stávajících smluv. V případě nesrovnalostí mezi tímto dokumentem a jakýmikoliv jinými oficiálními dvoustrannými záručními podmínkami mají přednost posledně zmíněné podmínky. Všechny výše uvedené podmínky nemohou být méně než právně závazné podle místních zákonů. Společnost Tenneco je jedním z předních světových designérů, výrobců a marketérů automobilových výrobků pro zákazníky originálního vybavení a trhu doplňků a náhradních dílů, s celoročním příjmem za rok 2020 ve výši 15,4 miliardy USD a s přibližně 73 000 členy týmu pracujícími na více než 270 místech po celém světě. Všechny značky, o kterých se tento dokument zmiňuje, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Tenneco Inc. nebo jedné z jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích, které distribuuje společnost Federal-Mogul a/nebo DRiV (dále společně jen "DRiV").

Prostřednictvím našich čtyř obchodních skupin, Motorparts, Performance Solutions, Clean Air a Powertrain, jsme hnací sílou pokroku v globální mobilitě tím, že dodáváme technologická řešení pro diverzifikované globální trhy, včetně trhu s lehkými vozidly,  užitkovými nákladními vozidly, terénními vozidly, průmyslovými vozidly, motoristický sport a trh doplňků a náhradních dílů. Tyto pokroky jsou zaměřeny na čistší, efektivnější, pohodlnější a spolehlivější výkon. Naše výrobky jsou vyráběny podle specifikace OE (originální vybavení) a jejich kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, designu a výroby, abychom se postarali o to, že budete mít klid v duši, že vaše opravy zanechají vaše zákazníky naprosto spokojené.

Díly, které dodáváme budou v době dodání odpovídat své specifikaci a budou po dobu uvedené záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Všechny naše nově zakoupené výrobky jsou dodávány s touto zárukou, která slibuje, že naše výrobky budou fungovat podle očekávání při běžném používání vozu s obvyklým opotřebením dílu. Společnost DRiV nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o vady vzniklé nepoctivým opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nesprávným použitím (závodění, rallye nebo motoristický sport a offroad), recyklací nebo repasováním, úpravou dílů nebo nevhodnou montáží na správné vozidlo, jak je určeno ve vlastním katalogu společnosti DRiV. Záruční doba začíná běžet ode dne namontování. Záruční servis nevede k prodloužení záruční doby ani nezakládá počátek nové záruční doby.

V ostatních případech, kdy je reklamace oprávněná, je společnost DRiV povinna vadné díly bezplatně opravit nebo vyměnit, případně vrátit cenu dílů, a to za běžných podmínek ve stanovené lhůtě, v závislosti na specifikách písemné záruky, jak je vysvětleno v konkrétních bodech níže. Prohlášením o záruce prokazujeme naši důvěru v kvalitu našich produktů.

Ve všech případech platí záruční podmínky příslušné partnerské organizace, u které byl produkt zakoupen. V případě reklamace nebo ohledně záručních podmínek kontaktujte organizaci, kde byl produkt zakoupen.

Pokud jste přímým zákazníkem společnosti DRiV, Kontich, Belgie, a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností v regionu EMEA (obdrželi jste fakturu za nákupy přímo od společnosti DRiV), můžete podat záruční reklamaci prostřednictvím záručního portálu společnosti DRiV:

 Anglicky  www.drivparts.com/en-eu/claims.html

 

Záruční podmínky se vztahují na namontované díly, ne na problémy, které se vyskytnou před namontováním nebo během přepravy a/nebo skladování. Pokud byly díly vráceny v rámci záruky vašemu místnímu dodavateli, má společnost DRiV právo přezkoumat všechny součásti včetně jakýchkoli souvisejících dílů, aby zjistila, zda závada souvisí s tím, jak byl díl namontován, nebo zda je problém s jeho souvisejícími komponenty, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Všechny reklamace musí být zpracovány prostřednictvím uznávané strany, která vám díl prodala. Potom může být reklamace postoupena organizaci, od které díl pochází.

REGIONY SPOLEČNOSTI DRiV V EMEA

Záruční podmínky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu platí pro Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku. Tyto regiony jsou specifikovány následovně:

 • *1= Region-1: Region: Evropská unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • *2=Region-2: Evropské země, které nejsou součástí Unie, ale mají stejné podmínky: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Guernsey, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Špicberky, Švýcarsko, Srbsko, Černá Hora, Monako, Severní Makedonie, Spojené království, Vatikán.
 • *3= Region-3: Evropa bez EU: Ázerbájdžán, Bouvetův ostrov, Falklandy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Gruzie, Jersey, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.
 • *4=Region-4: Euroasijská hospodářská unie: Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán.
 • *5=Region-5: Střední a Dálný východ: Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, vLibanon, Mauritánie, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán.
 • *6=Region-6: Severní Afrika: Alžírsko, Benin, Džibuti, Egypt, Ghana, Niger, Nigérie, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisko, Západní Sahara.
 • *7=Region-7: Střední Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Komory, Coite D'ivoire, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauricius, Mozambik, Namibie, Réunion, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Somálsko, Jižní Georgie a jih, Svazijsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
 • *8=Region-8: Jižní Afrika.

 

VYLOUČENY ZE ZÁRUČNÍHO KRYTÍ (OBECNĚ):

 • Běžné opotřebení. Všechny díly musí být vyměněny v souladu se servisním plánem doporučeným výrobcem vozidla..
 • Jakékoli problémy, které se vyskytnou kvůli tomu, že díl nebyl namontován kvalifikovaným montérem.
 • Výrobky, které byly upraveny nebo poškozeny nesprávným namontováním a/nebo použitím nesprávných montážních nástrojů v rozporu se specifikacemi výrobce vozidla a/nebo společnosti DRiV.
 • Poškození výrobku způsobené nehodou (nehodami).
 • Výrobky poškozené montáží na jakékoli jiné vozidlo / hnací stroj, než je uvedeno v katalogu společnosti DRiV nebo jeho následných změnách.
 • Výrobky, které byly předmětem špatného používání (závodění a rallye sportovní účely, použití v terénu u lehkého vozidla (pokud se nejedná o SUV), náhodného poškození, nesprávné namontování, nevhodné nebo špatně načasované údržby nebo nesprávné využití.
 • Repasované nebo recyklované výrobky.
 • Nevhodné skladování dílu: naše díly je potřeba skladovat v suchých a chladných skladových podmínkách.
 • Výrobky, které jsou po jakémkoli datu spotřeby, které je uvedeno na obalu výrobku.
 • Funkčnost filtru pevných částic, filtru benzínových částic, selektivní katalytické redukce nebo katalyzátoru, pokud je viditelné poškození krytu kvůli nárazu do vnějších překážek.
 • Výrobky poškozené během přepravy.
 • Před vyřízením reklamace si společnost DRiV vyhrazuje právo přezkoumat všechny související díly, které mají spojitost se společností DRiV, i díly, které s ní spojitost nemají.
 • Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

WALKER

VYLOUČENO ZE ZÁRUKY (SPECIFICKÉ PRO VÝROBKY PRO ŘÍZENÍ EMISÍ):

 • Reklamace, kdy byly (znovu) použity poškozené montážní díly, jako jsou gumové štíty proti nečistotám, poškozené dorazy pružiny atd.
 • Poškození způsobená nesprávnou montáží.
 • Záruka bude platit pouze, pokud bude prodejci předložena originální faktura za díl.
 • Filtr pevných částic, který pro svou správnou funkci vyžaduje aditivum, a vůz je používán bez doplnění aditiva.
 • Nadměrná koroze způsobená vystavením abnormálním podmínkám nebo nesprávným skladováním.
 • Použití těsnicí pasty před katalyzátorem, filtrem pevných částic, selektivní katalytickou redukcí nebo filtrem benzínových částic.
 • Nadměrné používání těsnicí pasty způsobující chrastění v tlumiči výfuku.
 • Netypický jízdní cyklus způsobující zanesení filtru pevných částic nebo další usazeniny uvnitř výfukových dílů.
 • Reklamace způsobené jinými součástmi vozu, které nejsou doporučeny výrobcem vozu.
 • Náklady na demontáž a montáž nejsou zahrnuty v záruce.
 • Funkčnost filtru pevných částic, filtru benzínových částic, selektivní katalytické redukce nebo katalyzátoru, pokud je viditelné poškození krytu kvůli nárazu do vnějších překážek.
   

DALŠÍ OMEZENÍ ZÁRUKY NA VÝFUKOVÝ SYSTÉM WALKER®

 • Výfuk není instalován v souladu s doporučeními společnosti Walker (dodržujte kontrolní seznam součástí balení DPF, montáž dle doporučení výrobce vozidla)
 • Hardwarové díly, které nebyly vyměněny zároveň v době montáže. Výfuk společnosti Walker instalovaný se starou nebo dříve poškozenou montážní sadou je vyloučen.
 • Díl namontovaný do výfukového systému namontovaného s nehomologovanými výfukovými díly před nebo za reklamovaným dílem.
 • Použití dílů ve vozidlech, pro která nebyly navrženy, jak je uvedeno v katalogu společnosti Walker nebo jeho pozdějších změnách. 
 • Závady způsobené poruchou součástek motoru nebo nesouvisející s výrobním procesem dílu Walker® (jako je selhání zapalování, poškozené vstřikovací trysky, porucha recirkulace výfukových plynů, porucha turbodmychadla, porucha lambda sondy nebo teplotních snímačů, úniky vzduchu v důsledku nesprávného postupu montáže atd.).

DÉLKA ZÁRUKY

DÉLKA ZÁRUKY - Platí pro region *1;*2;*3;*4;*5;*6;*7;*8

Kategorie výrobku Značka(-y)      Řada       Délka záruky
 Standardní osobní a lehké užitkové vozy vozidla
   
Filtr pevných částic, filtr benzinových částic, selektivní katalytická redukce, tlumiče výfuku, potrubí   
 Walker Walker 3 roky
Hardware Walker 2 roky

 

Kdykoli budete mít při práci problémy nebo budete potřebovat technickou pomoc, tak se prosím neváhejte obrátit na naše telefonní centrum Garage Gurus On-Call. Naši hlavní technici mají k dispozici bohaté znalosti a čekají jen na váš dotaz.

Obraťte se na nás telefonicky nebo e-mailem a získejte rychlou a profesionální odpověď během pracovní doby regionu EMEA.

Naši guruové hovoří nizozemsky, anglicky, francouzsky, německy a španělsky, ale prostřednictvím e-mailu zvládnou více jazyků. Vyzkoušejte si to:

 

Back to product categories