Skip Navigation

Select Language

Jak uplatnit záruku


Výroba probíhá přinejmenším v souladu se specifikacemi prvovýroby (OE) a kvalita je výsledkem našich významných investic do výzkumu, konstrukce a výroby. Naše díly jsou natolik kvalitní, že na ně poskytujeme komplexní záruku až na pět let (v závislosti na jednotlivých součástech), což přináší jistotu, že vaši zákazníci budou s opravami naprosto spokojeni. 
Naše komplexní záruka potvrzuje naši důvěru v kvalitu našich výrobků, ale také vám dává jistotu, že pokud se na některém dílu vyskytne závada, postaráme se o vše potřebné.

Jak postupujeme při reklamaci

Pokud je reklamace oprávněná, vystavíme dobropis. Současně problém postoupíme našemu oddělení kontroly kvality, abychom zjistili, zda můžeme informace využít ke zlepšení našeho výrobku a zabránit tomu, aby se problém opakoval.
Pokud je reklamace neplatná, ujistíme se, že zákazník plně chápe proč a jak může zabránit tomu, aby se to v budoucnu neopakovalo. Budeme se snažit zpřístupnit jim i širší automobilové komunitě příslušná školení, abychom zvýšili jejich kvalifikaci.

Reklamaci mohou u DRiV zaregistrovat pouze přímí zákazníci

S reklamací se na nás mohou obrátit pouze přímí zákazníci; přímým zákazníkem je zákazník, který obdržel fakturu za svůj nákup přímo od společnosti DRiV. K registraci reklamace můžete využít náš online záruční portál. Při použití portálu uveďte co nejvíce informací a na výzvu zašlete případné fotografie dílu a problému. Pomůže nám to co nejrychleji zpracovat vaši reklamaci. Použití portálu je velmi jednoduché. V případě potřeby se podívejte na krátké video, které vás provede krok za krokem. 

Garage Gurus On-Call icon

Kdy požádat o záruku

Pokud jste přímým zákazníkem a domníváte se, že je součástka vadná a žádný z bodů v příslušném prohlášení o vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na vaši konkrétní situaci, je jednoduché uplatnit záruční reklamaci.

Garage Gurus On-Call icon

Kdy nežádat o záruku

Pokud jste koncovým uživatelem, který díly namontoval, a nezakoupil jste je přímo u nás, musí případnou reklamaci uplatnit původní prodejce. V takovém případě se obraťte na distributora, u kterého jste komponenty zakoupili. 

V případech, kdy jsou nároky zamítnuty...
 

V případech, kdy jsou reklamace zamítnuty, je hlavním důvodem nesprávná montáž a manipulace. Ve společnosti Garage Gurus se snažíme poskytovat autoservisům a mechanikům všechny potřebné informace, které jim pomohou provést práci správným způsobem a co nejefektivněji. Naše odborné znalosti jsou snadno dostupné všem, kteří pracují na trhu s náhradními díly pro automobily. Navštivte
prosím naše následující sekce, kde naleznete všechny materiály a školicí moduly, která vám můžeme poskytnout.